A391

ให้สัมผัสเย็นสบายเมื่อสวมใส่ผสานความยืดหยุ่นเหนือชั้น เพื่อความคล่องตัว ทรงสั้นให้การเคลื่อนไหวคล่องตัว

SS-XL ราคา 235 บาท
XXL ราคา 265 บาท