A405

ออกแบบมาเพื่อนักปั่นอย่างแท้จริง ด้วยฟังก์ชั่นเสื้อที่มีซิป 1 ช่อง และ ช่องใส่ขวดน้ำ หรือของส่วนตัวที่ด้านหลังอย่างลงตัว
SS-XL ราคา 245 บาท
XXL     ราคา 275 บาท

B
BL
GR
LB
LG
LV
NB
O
P
R
W
YG
Clear

สีทั้งหมด