แคตตาล็อก

FLY HAWK CATALOGUE 2024

FLY HAWK CATALOGUE 2024

นางแบบ : แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

FLY HAWK CATALOGUE 2023

FLY HAWK CATALOGUE 2023

นางแบบ : มิ้นท์ รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร
นางแบบเด็ก : น้องฮิมาจัง ฮิมาวาริ ทาจิริ
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

FLY HAWK CATALOG 2022

FLY HAWK CATALOGUE 2022

นางแบบ : พลอย พลอยไพลิน ตั้งประภาพร
นางแบบเด็ก : น้องอินเตอร์ รุ่งลดา รุ่งลิขิตเจริญ
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

FLY HAWK CATALOG 2021

FLY HAWK CATALOGUE 2021

นางแบบ : พลอย พลอยไพลิน ตั้งประภาพร
นางแบบเด็ก : น้องอินเตอร์ รุ่งลดา รุ่งลิขิตเจริญ
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

FLY HAWK CATALOG 2020

FLY HAWK CATALOGUE 2020

นางแบบ : บูม  สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง
นางแบบเด็ก : น้องอินเตอร์ รุ่งลดา รุ่งลิขิตเจริญ
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

FLY HAWK CATALOG 2019

FLY HAWK CATALOGUE 2019

นางแบบ : ชิปปี้ ศิรินทร์ ปรีดียานนท์
นางแบบเด็ก : น้องอินเตอร์ รุ่งลดา รุ่งลิขิตเจริญ
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

FLY HAWK CATALOG 2018

FLY HAWK CATALOGUE 2018

นางแบบ : แพทริเซีย กู๊ด
นางแบบเด็ก : น้องมะลิ พาขวัญ สหวงษ์
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

FLY HAWK CATALOG 2017

FLY HAWK CATALOGUE 2017

นางแบบ : โบ เมลดา สุศรี
นางแบบเด็ก : น้องมะลิ พาขวัญ สหวงษ์
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

FLY HAWK CATALOG 2016

FLY HAWK CATALOGUE 2016

นางแบบ : ฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

FLY HAWK CATALOG 2015

FLY HAWK CATALOGUE 2015

นางแบบ : มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

FLY HAWK CATALOG 2014

FLY HAWK CATALOGUE 2014

นางแบบ : ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

FLY HAWK CATALOG 2013

FLY HAWK CATALOGUE 2013

นางแบบ : แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

FLY HAWK CATALOG 2012

FLY HAWK CATALOGUE 2012

นางแบบ : วิว วรรณรท สนธิไชย
นายแบบ : มาริโอ้ เมาเร่อ

แคตตาล็อก SPORT DAY

SPORT DAY CATALOGUE 2024

SPORT DAY CATALOGUE 2023

นางแบบ : แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

SPORT DAY CATALOGUE 2023

SPORT DAY CATALOGUE 2023

นางแบบ : มิ้นท์ รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร
นางแบบเด็ก : น้องฮิมาจัง ฮิมาวาริ ทาจิริ
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

SPORT DAY CATALOG 2022

SPORT DAY CATALOGUE 2022

นางแบบ : พลอย พลอยไพลิน ตั้งประภาพร
นางแบบเด็ก : น้องอินเตอร์ รุ่งลดา รุ่งลิขิตเจริญ
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

SPORTDAY CATALOG 2021

SPORT DAY CATALOGUE 2021

นางแบบ : พลอย พลอยไพลิน ตั้งประภาพร
นางแบบเด็ก : น้องอินเตอร์ รุ่งลดา รุ่งลิขิตเจริญ
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

SPORTDAY CATALOG 2020

SPORT DAY CATALOGUE 2020

นางแบบ : บูม  สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง
นางแบบเด็ก : น้องอินเตอร์ รุ่งลดา รุ่งลิขิตเจริญ
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

SPORTDAY CATALOG 2019

SPORT DAY CATALOGUE 2019

นางแบบ : ชิปปี้ ศิรินทร์ ปรีดียานนท์
นางแบบเด็ก : น้องอินเตอร์ รุ่งลดา รุ่งลิขิตเจริญ
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ

SPORTDAY CATALOG 2018

SPORT DAY CATALOGUE 2018

นางแบบ : แพทริเซีย กู๊ด
นางแบบเด็ก : น้องมะลิ พาขวัญ สหวงษ์
นายแบบ : คอปเตอร์ ภูมินทร์ นภาวุฒิ