ราคาโพลีเฟล็กซ์

จำนวนสี 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี 5 สี
1. ราคาค่าบล็อค POLYFLEX
250.-
350.-
450.-
550.-
650.-
2. ราคาค่าชิ้นงาน
ขนาด 1 นิ้ว x 8-12 นิ้ว
8.-
12.-
16.-
20.-
24.-
ขนาด 1.5 นิ้ว x 8-12 นิ้ว
10.-
14.-
18.-
22.-
26.-
ขนาด 2 นิ้ว x 8-12 นิ้ว
12.-
16.-
20.-
24.-
28.-
ขนาด 3 นิ้ว x 8-12 นิ้ว
16.-
20.-
24.-
28.-
32.-
ขนาด 4 นิ้ว x 8-12 นิ้ว
18.-
22.-
26.-
30.-
34.-
ขนาด 5 นิ้ว x 8-12 นิ้ว
20.-
24.-
28.-
32.-
36.-
ขนาด 6 นิ้ว x 8-12 นิ้ว
22.-
26.-
30.-
34.-
38.-

< 100 ตัว

  • ค่าชิ้นงาน ลด 50%

100 - 300 ตัว

  • POLYFLEX ขนาดหน้าอก (กระเป๋า) 1-2 สี ฟรี หรือ POLYFLEX ขนาด 2 นิ้ว x 8-12 นิ้ว 1 สี คิดค่าชิ้นอัด 3.-​

> 300 ตัว

  • POLYFLEX ขนาดหน้าอก (กระเป๋า) 3 สี ฟรี

หมายเหตุ

กรณีสั่งทำชิ้นอัดอย่างเดียว ไม่มีการสั่งซื้อสินค้า คิดค่าบล็อคทุกกรณี และค่าชิ้นงานเต็มราคา